Czym jest Trening Umiejętności Społecznych ?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) przeznaczony jest dla dzieci mających trudności w kontaktach społecznych, a szczególnie, gdy zdiagnozowano u nich zespół Aspergera, ADHD, autyzm wysokofunkcjonujacy, zaburzenia zachowania, zaburzenia więzi. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.

Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych to zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym, które przeżywają trudności w funkcjonowaniu w grupie, przede wszystkim dlatego, że mają trudności w przestrzeganiu zasad, cierpliwym czekaniu na swoją kolej, wytrzymaniem 45 minut lekcji bez wstawania i rozmawiania, ze skupieniem się na zadaniach, samokontrolą.

Trening Umiejętności Społecznych jest metodą terapii umożliwiającą zmniejszenie deficytów u dzieci w zakresie kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym. Terapia obejmuje: kompetencje społeczne i komunikacyjne, emocje, umiejętności poznawcze, poczucie tożsamości i własnej wartości, a także samoocenę.

Jak prowadzony jest TUS ?

TUS prowadzony w naszym gabinecie polega nie tylko na poprawie funkcjonowania uczestników w różnych sytuacjach społecznych oraz dostarczaniu wiedzy na temat podstawowych umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym (zachowaniu w różnych miejscach publicznych etc.), ale przede wszystkim na kształtowaniu umiejętności budowania właściwych relacji w grupie rówieśniczej, poprzez uwrażliwianie na emocje i odczucia innych, odmienność zdań, upodobań i charakteru.

W kilkuosobowych grupach, uczestnicy uczą się jak współdziałać ze sobą, być wrażliwym na uczucia innych, wymieniać się poglądami i informacjami z poszanowaniem drugiej osoby.

Sesje treningowe TUS

Poprzez wzajemne oddziaływania, dzieci rozwijają samoświadomości własnych uczuć i potrzeb, ucząc się zarazem asertywnego sposobu komunikacji własnych emocji i myśli. Zdobyta podczas spotkań wiedza oraz umiejętności, poprawiają nie tylko funkcjonowanie w społeczeństwie i rożnych sytuacjach społecznych, ale również wpływają na poprawę relacji uczestnika z otoczeniem oraz rozwijają zdolność do prawidłowego postrzegania i rozumienia własnych zachowań i emocji.

Sesje treningowe prowadzone są przez 2 trenerki, w sposób atrakcyjny dla dzieci z połączeniem dobrej zabawy z nauką niezbędnych w życiu każdego człowieka umiejętności.
Ilość sesji 10, czas trwania 1,5 godziny.