Integracja sensoryczna

Metoda Integracji Sensorycznej jest to zestaw indywidualnie dobranych ćwiczeń, mających na celu nauczenie mózgu właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Terapia przeznaczona jest m.in. dla dzieci z: wzmożoną aktywnością ruchową, zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami koordynacji ciała, trudnościami w uczeniu się, nadwrażliwością bądź zbyt mała wrażliwością na różnorakie bodźce (np. dotykowe, wzrokowe, zapachowe, etc.), opóźnionym rozwojem mowy,…

Terapia ręki

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Często terapia integracji sensorycznej powinna być łączona z zajęciami w…

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie. Trening umiejętności społecznych to jedna z metod leczenia wykorzystywana przy problemach z funkcjonowaniem psychiki pacjentów. Już sama nazwa powyżej wymienionej techniki terapeutycznej sugeruje to, na czym się…