Diagnoza integracji sensorycznej (SI)

Diagnoza SI polega na obserwacji zachowania dziecka podczas wykonywania konkretnych zadań ruchowych oraz dodatkowych testów. Po dwóch lub trzech spotkaniach diagnostycznych rodzice otrzymują pisemną opinię i zalecenia, jak pomagać dziecku w domu.