O mnie

Magdalena Pawulska

Pedagog - nauczyciel dyplomowany z trzynastoletnim stażem pracy w szkole, certyfikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, trener umiejętności społecznych, terapeuta pedagogiczny, mediator.

Wykształcenie

Studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Studia podyplomowe w zakresie mediacji i innych alternatywnych form rozwiązywania sporów
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej
Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn

Studia magisterskie w zakresie pedagogiki ogólnej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Studia licencjackie w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn

Wybrane SZKOLENIA w zakresie pracy terapeutycznej

Szkolenie certyfikacyjne: „Terapeuta Integracji Międzypółkulowej Programu Dziecko w Równowadze"
Centrum Edukacji Diagnozy i Terapii Psychologiczno - Pedagogicznej

Konferencja: „Terapia sensoryczna dzieci na oddziałach onkologicznych”
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu

Terapeuta Integracji Sensorycznej - szkolenie certyfikacyjne I i II stopnia uprawniające do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

Trener Umiejętności Społecznych - szkolenie certyfikacyjne
Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości

Terapia ręki – szkolenie certyfikacyjne uprawniające do diagnozowania i prowadzenia terapii
Centrum Procesów Sensorycznych - Sensum Mobile w Warszawie

Zachowania trudne w autyzmie i zespole Aspergera
Centrum Terapii i Rozwoju - Indygo w Warszawie

Umiejętności wychowawczo-terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną w oparciu o podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
Ośrodek Konsultacyjno-Edukacyjny i Wsparcia Rodziny w Olsztynie

Umiejętności terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną (podstawy TSR - Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
Ośrodek Konsultacyjno-Edukacyjny i Wsparcia Rodziny w Olsztynie

Szkolenie w zakresie umiejętności wychowawczych dla realizatorów programu Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. II „Rodzeństwo bez rywalizacji”
Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Potencjał”, Olsztyn

Szkolenie w zakresie umiejętności wychowawczych dla realizatorów programu Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Warsztaty Efektywnej Nauki
Europejski Fundusz Społeczny

Program Profilaktyczny „Unplugged”
szkolenie Europejskiego Programu Zapobiegania Uzależnieniom, Olsztyn

Szkolenie "Zaburzenia Integracji Sensorycznej w ADHD".
Teoria i praktyczne wskazówki do terapii.
Centrum Procesów Sensorycznych Sensum Mobile w Warszawie

Szkolenie "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”
Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Szkolenie - Warsztaty: "Plan terapii w SI"
Fundacja na rzecz rodzin dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami OKNO w Warszawie

Szkolenie - warsztaty: "Stymulacja przedsionkowa z włączaniem aktywności wzrokowych i słuchowych"
Fundacja na rzecz rodzin dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami OKNO w Warszawie

Szkolenie - Warsztaty: "Diagnoza procesów integracji sensorycznej"
Fundacja na rzecz rodzin dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami OKNO w Warszawie

Konferencja „Autyzm. Życie z zespołem Aspergera”
organizator: w ramach obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego

Szkolenie „Autyzm - specyfika i osobliwości zaburzenia”
organizator: Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Szkolenie „Jak mówić do młodych ze spektrum żeby słuchali?"
organizator: Strefa Wsparcia Pedagoga

Szkolenie „ADHD – jak rozpoznać, jak pomagać?"
organizator: Strefa Wsparcia Pedagoga

Szkolenie „Afazja - przyczyny, diagnoza, terapia”
organizator: Strefa Wsparcia Pedagoga

Szkolenie „Nadmiar technologii a wady wymowy”
organizator: OCEN –Centrum Edukacji Nauczycieli

Współpracownicy

Barbara Leszczyńska

Pedagog, specjalizacja Animacja społeczno-kulturalna. Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej (Kurs na terapeutę SI I i II stopnia), certyfikowany Trener TUS SST (Treningu Umiejętności Społecznych), certyfikowany Trener I-stopnia Sensoplastyka®

Wykształcenie

Studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Pedagog, specjalizacja Animacja społeczno-kulturalna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Wybrane szkolenia w zakresie pracy terapeutycznej

Szkolenie - warsztaty: "Stymulacja przedsionkowa z włączaniem aktywności wzrokowych i słuchowych"
Fundacja na rzecz rodzin dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami OKNO

Szkolenie - Warsztaty: "Plan terapii w SI"
Fundacja na rzecz rodzin dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami OKNO

Szkolenie - Warsztaty: "Obserwacja Kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym"
Fundacja na rzecz rodzin dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami OKNO

Szkolenie online III stopnia „Praca z dzieckiem z wiotkością posturalną w aspekcie terapii SI”
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

Szkolenie: "Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat"
Psychologia pod lupą

Warsztat naukowy: "Rozwój procesów integracji sensoryczno-motorycznej niemowląt i małych dzieci z zespołem Downa - wskazania do usprawniania oraz zabawy terapeutycznej"
Fundacja na rzecz rozwoju - Inspirator

Warsztat naukowy: "Mózg dziecka i jego funkcje"
Fundacja na rzecz rozwoju - Inspirator

Warsztat naukowy: "Zachowania trudne u dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju z perspektywy integracji sensorycznej"
Fundacja na rzecz rozwoju - Inspirator

Szkolenie "W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne"
Oświata grupa wydawnicza - Wiedza i Praktyka

Konferencja naukowa SI "Modulacja sensoryczna - neurobiologiczny proces od narodzin do starości. Wieloaspektowość podłoża zaburzeń procesów modulacji sensorycznej. Modulacja sensoryczna w perspektywie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dieta sensoryczna w kontekście zaburzeń modulacji sensorycznej"
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

 

Aneta Zawadzka

Wykształcenie

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - studia licencjackie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego- studia Magisterskie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Integracja Sensoryczna- studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie , Warszawa

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza- terapia-masaż
- szkolenie kwalifikacyjne

PROCENTRUM

Wybrane szkolenia w zakresie pracy terapeutycznej

Warsztaty: "Plan terapii w SI"
Fundacja na rzecz rodzin dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami OKNO

Szkolenie - Warsztaty: "Diagnoza procesów integracji sensorycznej"
Fundacja na rzecz rodzin dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami OKNO w Warszawie

Szkolenie- "Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń SI"
UNIQSKILLS we współpracy z Pracownią Integracji Sensorycznej

Szkolenie- "Dzieci ze słabą sprawnością grafomotoryczną - jak z nimi pracować?"
W-M ODN w Olsztynie

"Neurodydaktyka- jak uczy się mózg?"
W-M ODN w Olsztynie

Szkolenie- "Dysleksja jako zaburzenie neurorozwojowe u dzieci i dorosłych"
Centrum Terapii i Nauki EDUCARE

Szkolenie- "Uczeń z dysleksją w szkole i co dalej...? Metody i techniki pracy z uczniem z dysleksją"
Centrum szkoleń edukacyjnych DIGITALNI

Szkolenie- "Ćwiczenia i zabawy przeciwko agresji"
W-M ODN w Olsztynie

 

Anna Duszkiewicz

Psycholog - ukończone studia podyplomowe w zakresie logopedii.

Terapeuta psychologiczny w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną.

Ukończone kursy i szkolenia

Umiejętności terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną (postawy TSR)
(Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)

Umiejętności wychowawczo-terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną w oparciu o postawy terapii poznawczo-behawioralnej

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem (3-stopniowy kurs doskonalący)
Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Gdańsk