O mnie

Magdalena Pawulska

Pedagog - nauczyciel mianowany z dziesięcioletnim stażem pracy w szkole, certyfikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, trener umiejętności społecznych, terapeuta pedagogiczny, mediator.

Wykształcenie

Studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Studia podyplomowe w zakresie mediacji i innych alternatywnych form rozwiązywania sporów
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej
Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn

Studia magisterskie w zakresie pedagogiki ogólnej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Studia licencjackie w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn

Wybrane SZKOLENIA w zakresie pracy terapeutycznej

Terapeuta Integracji Sensorycznej - szkolenie certyfikacyjne I i II stopnia uprawniające do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

Trener Umiejętności Społecznych - szkolenie certyfikacyjne
Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości

Terapia ręki – szkolenie certyfikacyjne uprawniające do diagnozowania i prowadzenia terapii
Centrum Procesów Sensorycznych - Sensum Mobile w Warszawie

Zachowania trudne w autyzmie i zespole Aspergera
Centrum Terapii i Rozwoju - Indygo w Warszawie

Umiejętności wychowawczo-terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną w oparciu o podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
Ośrodek Konsultacyjno-Edukacyjny i Wsparcia Rodziny w Olsztynie

Umiejętności terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną (podstawy TSR - Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
Ośrodek Konsultacyjno-Edukacyjny i Wsparcia Rodziny w Olsztynie

Szkolenie w zakresie umiejętności wychowawczych dla realizatorów programu Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. II „Rodzeństwo bez rywalizacji”
Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Potencjał”, Olsztyn

Szkolenie w zakresie umiejętności wychowawczych dla realizatorów programu Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Warsztaty Efektywnej Nauki
Europejski Fundusz Społeczny

Program Profilaktyczny „Unplugged”
szkolenie Europejskiego Programu Zapobiegania Uzależnieniom, Olsztyn

Szkolenie "Zaburzenia Integracji Sensorycznej w ADHD".
Teoria i praktyczne wskazówki do terapii.
Centrum Procesów Sensorycznych Sensum Mobile w Warszawie

Szkolenie "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”
Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Współpracownicy

Anna Duszkiewicz

Psycholog - ukończone studia podyplomowe w zakresie logopedii.

Terapeuta psychologiczny w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną.

Ukończone kursy i szkolenia

Umiejętności terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną (postawy TSR)
(Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)

Umiejętności wychowawczo-terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną w oparciu o postawy terapii poznawczo-behawioralnej

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem (3-stopniowy kurs doskonalący)
Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Gdańsk