Integracja sensoryczna

Metoda Integracji Sensorycznej jest to zestaw indywidualnie dobranych ćwiczeń, mających na celu nauczenie mózgu właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Terapia przeznaczona jest m.in. dla dzieci z: wzmożoną aktywnością ruchową, zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami koordynacji ciała, trudnościami w uczeniu się, nadwrażliwością bądź zbyt mała wrażliwością na różnorakie bodźce (np. dotykowe, wzrokowe, zapachowe, etc.), opóźnionym rozwojem mowy,…

Sensoplastyka

Sensoplastyka opiera się na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych. Metoda ta stymuluje wszystkie zmysły: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku. Sensoplastyka wpływa na: rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni), wspomaga budowanie świadomości ciała i przestrzeni, usprawnia ruchowo (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),…

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie. Trening umiejętności społecznych to jedna z metod leczenia wykorzystywana przy problemach z funkcjonowaniem psychiki pacjentów. Już sama nazwa powyżej wymienionej techniki terapeutycznej sugeruje to, na czym się…